Selasa, Jun 01, 2010

KMM BERMULA TAHUN 1262 MASIHI / 660 HIJRAH?

Para panel pembentang.

Sebahagian peserta dalam seminar.

Semalam (31 Mei 2010) tercapai hasrat mengikuti Seminar Tahun Pengasasan Kerajaan Melayu Melaka (KMM) anjuran Kerajaan Negeri Melaka yang diselengarakan oleh Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP) di Hotel Everly, Tanjung Kling, Melaka.

Tiga kertas kajian dan penyelidikan dibentangkan oleh Prof. Dr. Abdullah Zakaria Ghazali, Ketua Penyelidik Jabatan Sejarah Universiti Malaya, Dr. Zulkarnain Abd. Rahman, Timbalan Dekan Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya, dan Prof. Madya Dr. Abd. Rahman Ismail, Pensyarah Universiti Sains Malaysia. Pembentangan ini dipengerusikan oleh Prof. Emeritus Datuk Wira Dr. Mohd Yusoff Hashim selaku Pengerusi Jawatankuasa Induk Penyelidikan.

Dua kertas kerja disediakan buat peserta iaitu melibatkan kertas Dr. Zulkarnain Abd. Rahman dan Prof. Madya Dr. Abdul Rahman Ismail. Kertas yang disediakan Prof. Madya Dr. Abdul Rahman Ismail lebih perinci sifatnya dengan menjelaskan kajiannya berdasarkan perkiraan tarikh tahun Qamariah, Hijrah dan Masihi. Seramai 250 peserta yang hadir dalam seminar ini termasuklah dihadiri oleh Ketua Menteri Melaka dan Speaker DUN Melaka.

Antara beberapa catatan dan isi ringkas pembentangan dihuraikan seperti berikut:
i. Pembentang mengajukan pendapat kenapa kita terlalu bergantung kepada sumber-sumber Portugis dan Belanda dalam menentukan tahun pengasasan KMM sedangkan pihak Portugis datang ke Nusantara sudah lewat bermula tahun 1509 manakala Belanda pada tahun sekitar 1700; sedangkan kita ada sumber-sumber daripada naskhah / manuskrip Melayu yang dapat dikaji kandungan maklumatnya untuk mengenal pasti bermula KMM.
ii. Tahun KMM diterima pakai sehingga kini pada 1400. Tahun lain yang dikemukan oleh para sarjana selain 1400 merupakan tahun 1390, 1394 dan 1397. Sehingga kini belum ditemui rekod atau dokumen yang ada mencatatkan tahun 1400 sebagai tahun pengasasan KMM. Ini bermakna tahun pengasasan KMM 1400 hanya berdasarkan kepada kesepakatan dan keputusan yang dibuat oleh sarjana dan diterima hingga kini.
iii. Jawatankuasa Penyelidikan menolak tahun 1400 merupakan tahun pengasasan KMM yang diterima pakai kini. Pihak Jawatankuasa menerima 'Sulalatus Salatin' versi Raja Bongsu bahawa KMM bermula sebagai entiti politik pada 1262 Masihi bersamaan 660 Hijrah dan Sultan Iskandar Syah sebagai pemerintah pertama.

Sesungguhnya dalam seminar ini terdapat pelbagai pendapat serta kajian para pengkaji dan pertanyaan peserta tentang penyelidikan awal yang dilakukan ini. Masih banyak ruang penyelidikan yang harus dikaji dan digali oleh para sarjana dan pengkaji yang arif dalam pelbagai ilmu melibatkan pakar sejarah, budaya, arkeologi, sastera, dan bahasa termasuk dalam bidang lain yang berkaitan. Kesepakatan pakar pelbagai ilmu ini akan menjelmakan satu ketetapan konkrit yang boleh mengubah fakta sebenar tahun pengasasan KMM.

Seminar ini merupakan jalan perintis pertama yang membentangkan hasil kajian pihak jawatankuasa yang dilantik oleh Kerajaan Negeri Melaka. Selepas ini pelbagai lagi dapatan kajian yang akan dihuraikan dalam seminar atau wacana tentang tahun pengasasan KMM yang sebenarnya sebelum dimuktamadkan dan diwartakan secara rasmi.

Satu usikan dan lemparan kenyataan seorang peserta veteran dari Muar menyatakan bahawa "... perihal sejarah itu perlu dijelaskan yang hitam tetap hitam yang putih tetap putih...".
____________________________________________

Petikan akhbar KOSMO hari ini seperti berikut:

Melaka diasaskan pada 1262
MELAKA – Jika pada April lalu sekumpulan penyelidik merumuskan sejarah penubuhan kerajaan Melayu Melaka diasaskan pada 1278 tetapi kali ini tarikhnya berubah kepada lebih awal iaitu 1262 dan bukannya pada tahun 1400 yang menjadi rujukan selama ini.
Keputusan memilih tarikh 1262 sebagai penubuhan kerajaan Melayu Melaka itu diputuskan hasil kesepakatan kajian selama setahun oleh sepasukan penyelidik yang dilantik oleh kerajaan negeri menerusi kerjasama Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP).
Keputusan itu dipersetujui pada Seminar Tahun Pengasasan Kerajaan Melayu Melaka anjuran IKSEP bersama Universiti Malaya (UM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) yang diadakan semalam.
“Keputusan ini muktamad ekoran hasil kajian oleh sekumpulan penyelidik sejak Jun 2009 yang bersepakat untuk menolak pendapat penulis-penulis terdahulu.“Sebelum ini, tarikh 1400 dan 1278 yang dikemukakan tidak mempunyai ciri fakta yang kukuh sebagai tahun sebenar penubuhan kerajaan Melayu Melaka kerana tahun itu diperoleh daripada andaian dan tujuan penulisan berdasarkan sumber-sumber yang ada,” katanya.

1 ulasan:

Unknown berkata...

cuba saudara tgk sejarah nabi muhammad s.a.w pada tahun berapa hijrah? apa komen anda....